top of page

התנהלות כלכלית נבונה

כספים
תמונה לקבוצה1_edited.jpg
בקרוב coming soon.png
תמונה לקבוצה1_edited.jpg
בקרוב coming soon.png
תמונה לקבוצה1.jpg
תמונה לקבוצה1_edited.jpg
בקרוב coming soon.png
מכירה

תמחור מכירה ומה שביניהם

איך לחזק את הביטחון במכירה - הדגמה חיה

שיווק

עולם של מיתוג ושיווק

מדריך לפרגון אורגני בפייסבוק.png
הדרכה - לגבש עשרות רעיונות למגנטי לידים.png
תמונה לקבוצה1_edited.jpg
בקרוב coming soon.png

לבנות סקרים טובים
שמדייקים את המסר ומגדילים את המכירות - ההדרכה ירדה מהאוויר

הדרכה - איך לבנות סקר טוב_אתר הקהילה.png
ייעול זמן

התייעלות עסקית

זמן, אוטומציה וכל היתר

תמונה לקבוצה1.jpg
תמונה לקבוצה1.jpg
תמונה לקבוצה1_edited.jpg
בקרוב coming soon.png
תמונה לקבוצה1_edited.jpg
בקרוב coming soon.png
אסטרטגיה

החשיבה שמאחורי האסטרטגיה

תמונה לקבוצה1_edited.jpg
בקרוב coming soon.png
תמונה לקבוצה1_edited.jpg
בקרוב coming soon.png
הקלטות מפגשים

הקלטות ממפגשי הקהילה

28.3.24

14.3.24

bottom of page