top of page
לוגו - להזרים שפע לעסק.png

להזרים שפע לעסק ב-14 יום

קורס דיגיטלי
המבדק

משמעות סך הניקוד

ניקוד 39-50.png

המשימה החשובה שלך היא לזהות אלו אמונות מגבילות חוצצות בינך לבין החיבור לשפע. אולי זו נטייה למושלמות, לנחמדות, מעין אמונה שכדי להיות מחוברת לשפע את צריכה להיות ראויה לכך. שימי לב לכך שזה אמור להיות נעים להשתחרר מזה ולאמץ אמונה שחיבור לשפע הוא הטבע הבסיסי שלך.

26-18
bottom of page